Jdi na obsah Jdi na menu
 


Templáři v Čechách

Obrazek

Řád uvedl do Čech Václav I. Roku 1232 a o jedenáct let později se rozšířil i na
Moravě. Hlavním sídlem byla Praha, v níž se usídlili při kostelu sv.Vavřince a
zbudovali zde komendu zvanou Jerusalem. Dále sídlili na místě nyní zastavěném
skupinou domů, mezi Celetnou ulicí a chrámem sv.Jakuba, kde se dodnes říká v
Templu.
Jejich další sídla  byla v :Uhříněvsi, Blatné, Budyni, Zvíkově, Žlebech.
Na Moravě měli komendu v Čejkovicích známou pro své víno, v Jamolicích,
Templštejně a Brně. V roce 1312-1314 (době zrušení řádu) zanikají i komendy u nás.

 

Blatná

 

ObrazekHrad byl založen templářským řádem.To dokládá nástěnná malba ještě známá v 18.stol. v jedné síni druhého patra v severním zámeckém křídle.
 Údajně prý ukryli  poklad ve staré hodovní síni. Jeho umístění prý naznačoval vymalovaný  mouřenín s průvodem templářů.
 Vyloupil jej údajně zámecký písař, který dokázal rozluštit  tajemné náznaky nástěnné malby.
 Jiná veze pověsti mluví přímo o duchu templáře, který tento poklad hlídal.

 

 

 Budyně nad Ohří

  Obrazek

   

Stával tu prý jejich klášter.

 Obrazek

 

 

 

 

 

 

  Zvíkov

 Obrazek

Hrad založen Václavem I. na místě staršího keltského obětního města. Podle pověstí tu měli své sídlo i Templáři.Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

Žleby

ObrazekZámek Žleby, původně gotický hrad založený roku 1289 Jindřichem z Lichtenburka. Byl znovu postaven po zničení husity před polovinou 15. stol. Podle některých  pověstí tu zde krátce sídlil řád Templářských rytířů.Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čejkovice

ObrazekPrvní komenda Templářů na Moravě. Zdejší tvrz byla předchůdkyní pozdějšího zámku, založili ji templáři. Poprvé se připomíná k roku 1248, naposledy v roce 1308, čtyři roky před zrušením řádu.Obrazek

   

 

 

 

 

 

 

 

Templštejn

ObrazekHrad založen na konci 13.stol. Templářským řádem. Byl i sídlem jejich komendy. První zmínka o zdejší komendě je z r.1281, kdy zde měl sídlo komtur       Dětřich. Poslední zprávy sahají do prvních let 14.stol.Ve zříceninách hradu strašilo, zjevovali se tam přízraky mrtvých templářů a celé slavné minulosti hradu. Obrazek

 Jednou prý svým pokladem pomohli k výstavbě nového kostela v Brně. Bývala tu velice hluboká studně, ve které byl prý ukrytý poklad.

 

 

 

 

Brno - Veveří

ObrazekPodle některých pověstí prý na hradě sídlili templáři a měli zde klášter. Také dvě věže dominikánského kostela byly prý postaveny za dar, získaný dvěma           dominikánskými  mnichy od přízraků templářských rytířů na Templštejně.Obrazek

Legenda o templářském pokladu

 

Po kapitole Templářů,které r.1304 předsedal sám velmistr řádu Jakub Molay,stavěno bylo tisíci rukou po plná dvě léta u hradu a v něm a přece nebylo nic viděti, co bylo zbudováno, než kostelíček, jenž nyní dosud u stromořadí nad zámkem stojí. Zedníci museli ráno jdouce do práce, vejíti do kostelíka, tam sestoupit otvorem do podzemí, dát si zavázat oči, několikrát sebou zatočit a pak dále se nechat vést. Dlouho byli sem tam voděni, až na neznámém cíli rozvázány jim zase oči, aby mohli dále pracovat. Kámen lámán pod zemí a stavěno prý na míle cesty vesměs uvnitř země. Četní pracovníci,kteří do těch skrýší byli zavedeni, posléze nikdy více se nevrátili.
Tehdy dověděli se Templáři neprozřetelným mluvením abatyše Tišnovské, že v jejím klášteře ukryty jsou velké poklady a mezi nimi: obrovské stříbrné sochy 12 apoštolů, které byl český vévoda Břetislav zároveň s ostatky sv.Vojtěcha z Hnězdenského kostela v Polsku odvezl do Čech a schoval v kolegiálním kostele v Staré Boleslavě, odkudž dostaly se za královny Konstancie do kláštera Tišnovského,jejž byla založila.
Pokladů těch smělo se užíti jen se svolením papeže ve prospěch církve. Velmistr Templářů chtěje se zmocniti těch pokladů navedl opata Zbraslavského u Prahy, aby krále českého Václava III. přiměl k válce s Polskem a když Václav se na výpravu schystal a právě v Olomouci prodléval, přišlo poselství z kláštera Tišnovského,aby mu nabídlo poklady tam chované k vedení té svaté prý války, a odevzdalo mu i klíče od pokladů. Král v noci na 4.srpna 1306 byl vrahem od Templářů vyslaným zabit a klíče od pokladů mu vzaty. Obrazek
Ještě téže noci Templáři do Tišnovského kláštera vnikli a příští noci odtud jelo 12 vozů k Veveří. U kostelíčka se zastavili. S každého vozu vystoupila jedna osoba zahalená v dlouhém bílém hábitě (jeptiška) a hned po ní vynášena z téhož vozu zase jiná osoba, též bíle zastřená a velmi těžká (apoštol stříbrný);vše provázeli Templáři do kostelíka, až se konečně za poslední osobou dvéře kostelní zavřely. Vozy odjely na hrad. Brzy na to roku 1311 řád Templářů zrušen. Uplynulo od té doby přes půl pata století. O pokladech udržely se jen temné pověsti.
R.1782 blesk udeřil do věže nad bránou, vedoucí ze stromořadí od kostelíčka do předhradí a srazil kovovou báni s pávem nad ní upevněným.Báň prohlížena. I našli v ní spražené spisy, z nichž jeden obsahoval kus seznamu nějakého pokladu, v němž i 12 stříbrných apoštolů je obsaženo,a na konci byla poznámka:

„Nyní ale chová poklad páv,
když den noci nejmíň délkou práv,
když na celém patnáctá je orloji,
ohon páva na pokladě postojí.“

 


Klenov

ObrazekVrch Klenov se tyčí ve Vsetínských vrších. Kdysi zde stával hrad. Podle názorů řady historiků se jednalo právě o zmizelý templářský hrad, který je zmiňován  poprvé a naposledy roku 1308.
Obrazek 

 

 

 

 

 

 

 

Jindřichův Hradec

ObrazekOldřich z Hradce r.1297 jim vykázal újezdy : lodhýřovský, deštencký, mnichovský, a snad i doběšovský či černovický, tedy území v délce několika mil. V Hradci brzo si zařídili nákladný dům, kde se říkalo jako v Jerusalemě v templu.Templáři postavili kostel sv. Jana Křtitele, v němž jejich knězi konali první duchovní správu hradeckou.Obrazek

 

 

 

 

 

 

Obrazek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

tabor

(Petra , 16. 5. 2011 15:42)

ahoj je tam nějeky místo na taborja bych jela

Re: tabor

(Jarda, 17. 5. 2011 16:09)

Na táboře jsou ještě volná místa. Přihlášku je možno stáhnout v záložce Tábor 2011. Vyplněnou doručit na adresu Nopova 28, Brno, 61500. Případné další informace na telefonu viz. kontakty.

nic

(petra, 7. 8. 2010 16:16)

nic